28.03.2022 MB tot vaststelling van de standaardformulieren zoals bedoeld in de art. 99, 103 en 104/3 van het KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
MAHDI Sammy - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
355236
essentie

Dit besluit bepaalt de modellen van bepaalde formulieren die de student, onderdaan van een derde land moet bezorgen voor het bekomen of de hernieuwing van een visum of een verblijfstitel. De modellen bevatten in bijlagen het inschrijving ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren