01.06.2022 Bijzondere wet wijz. de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft

ondertekenaar
DE CROO Alexander - Eerste Min. Eerste Min., belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, - Federale Regering
inforumnummer
355334
essentie

Deze bijzondere wet verruimt de verplichting om een jaarlijks aangifte te doen van al hun mandaten, leidende ambten of beroepen alsmede een vermogensaangifte aan het Rekenhof tot de uitoefenaars van uitvoerende mandaten van de binnengemeentelijke ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren