25.04.2022 KB wijz. KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

ondertekenaar
KHATTABI Zakia - Min. van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
355343
essentie

Dit besluit wijzigt met name de lijst van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) waarvoor een vrijstelling van het verkoopverbod geldt.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren