31.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.10.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
355411
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bevat de toekenningsvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan, voor de periode 01.07.2021 tot 30.06.2023. Ze is ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren