31.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.11.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de continue dienstverlening

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
355417
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de werktijden in het weekend, op feestdagen en 's nachts en stelt de bezoldiging daarvoor vast. Ze is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor gezinszorg (gez ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren