05.05.2022 Wet wijz. diverse bepalingen inzake overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel, - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
355439
essentie

Deze wet wijzigt de regeling van de overgangsuitkering in de pensioenstelsels van de overheidssector, de werknemers en de zelfstandigen. Het gaat onder andere om taalkundige wijzigingen en aanpassingen van de terminologie in de Franse ve ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren