11.03.2022 BVR wijz. art. 23 van het BVR 15.05.2009 betr. de armoedebestrijding, wat betreft het maximale aantal te erkennen verenigingen waar armen het woord nemen

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
355445
essentie

Dit besluit verhoogt het maximaal aantal te erkennen verenigingen waar armen het woord nemen van 52 naar 58. Dit maakt het mogelijk om participatieprocessen van mensen in armoede op meer plaatsen te ondersteunen en bij te dragen aan de strijd tege ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren