22.04.2022 BVR tot opheffing van art. 57 en 58 van het BVR 23.10.2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
355448
essentie

Dit besluit heft de bepalingen op waarbij de kredietverlener van bijzondere sociale leningen en huurwaarborgleningen uitstel van betaling kon toekennen aan huurders wiens inkomsten ten gevolge van het coronavirus Covid-19 gedaald waren.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren