29.04.2022 BVR wijz. het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft het invoeren van een openbaredienstverplichting voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
355500
essentie

Dit besluit voert een financiële openbaredienstverplichting in voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders. Ze zet een flankerend beleid op voor de prosumenten met een digitale meter die hogere distributienettarieven betaald hebben door de ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren