18.04.2022 KB wijz. KB 19.01.2016 houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
355574
essentie

Dit besluit voorziet onder andere dat de beheerder van het ziekenhuis of de beroepsbeoefenaar die een zwaar medisch apparaat opstelt en uitbaat, voorafgaand aan de aankoop ervan, een ‘medical imaging device identifier’ (MID-ID) vraagt aan b ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren