18.05.2022 KB wijz. KB 21.01.2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers en het KB 16.01.2022 betr. de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de KB 25.09.1974 betr. de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21.09.2004 betr. de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
355591
essentie

Dit besluit bepaalt onder andere dat een (niet-)aangrenzend perceel slechts kan worden toegevoegd aan de uitbatingsvergunning van een apotheek, na een inspectie gevolgd door een positief advies. Het bepaalt ook welke regelen inzake praktijk van de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren