08.05.2022 Wet wijz. boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
et al.
inforumnummer
355607
essentie

Deze wet wijzigt het Wetboek van economisch recht om de consumentenbescherming te versterken, rekening houdend met onder andere de evoluties van de digitale economie. Deze wijzigingen betreffen onder meer de precontractuele informatieverplichting, de o ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren