03.06.2022 Dec. tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en wijz. decreet 15.06.2007 betr. het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20.07.2001 betr. minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II) [ Oekraïne ]

ondertekenaar
WEYTS Ben - De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
inforumnummer
355686
essentie

Dit decreet creëert, aanvullend bij het eerste Oekraïnenooddecreet van 22.04.2022, een bijkomend kader voor het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen tijdens het lopende schooljaar (2021-2022) en de periode erna. Het voorziet ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren