29.04.2022 BVR wijz. art.193/1 van het BVR 07.12.2018 houdende de uitvoering van het dec. 06.07.2018 betr. de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
355746
essentie

Dit besluit verlengt het mechanisme van de budgetgarantie inzake coronavirus COVID-19, voor de revalidatievoorzieningen, tot en met 30.06.2022.
nvdr: Een erratum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16.06.2022 voorziet dat deze verlen ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren