31.03.2022 MB houdende de uitvoering van het BBHR 31.03.2022 betr. de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
355747
essentie

Dit besluit bepaalt in bijlage de lijst van de werkzaamheden voor de renovatie of de verfraaiing van de gevels die in aanmerking komen voor een premie voor de verbetering van het woonmilieu, overeenkomstig het BBHR 31.03.2022. De bijlage verduidelijkt& ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren