18.05.2022 KB wijz. KB 26.01.2021 tot uitvoering van het art. 37, par. 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
356387
essentie

Dit besluit verlengt tot 31.12.2022 de mogelijkheden van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van oxyconcentratoren voor de patiënten met coronavirus Covid-19 en die worden behand ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren