17.03.2022 KB wijz. KB 22.02.2021 betr. beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
356401
essentie

Dit besluit wijzigt de reglementering inzake bepaalde schadelijke organismen (quarantaine). Het gaat om de voor opplant bestemde niet-gecertificeerde knollen van 'Solanum tuberosum L.'. De uiterste data worden aangepast voor de aangif ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren