20.05.2022 KB tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten door het in werking treden van de Europese 'Dierengezondheidswetgeving'

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel, - Federale Regering
inforumnummer
356441
essentie

Dit besluit heft een reeks besluiten op als gevolg van de inwerkingtreding van de Europese Dierengezondheidswetgeving (met name de verordening (EU) 2016/429 van 09.03.2016).
nvdr: Ter herinnering, de overtredingen van de bepalingen van ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren