20.05.2022 KB tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar bepaalde dieren gehouden worden

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel, - Federale Regering
inforumnummer
356444
essentie

Dit besluit voorziet in een systeem van epidemiologisch toezicht voor het uitvoeren van gereglementeerde opdrachten op inrichtingen die dieren houden in toepassing van de verordening (EU) 2016/429 van 09.03.2016 betreffende overdraagbare dierziekten en ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren