01.06.2022 BBHR houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
356465
essentie

Dit besluit bepaalt de sociale tegemoetkoming voor de watergebruiker die geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Het bepaalt ook de gevallen waarin de wateroperator het verbruik mag beperken of onderbreken ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren