23.05.2022 MB tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten en de hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in art. 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 en 12.3.29 van het Energiebesluit van 19.11.2010

inforumnummer
356469
essentie

Dit besluit bepaalt de nadere regels en technische vereisten waaraan de werkzaamheden, producten en installaties, bedoeld in sommige bepalingen van het Energiebesluit 19.11.2010, moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies verlee ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren