29.05.2022 KB wijz. art. 42 van het KB 23.05.2001 tot instelling van een algemeen reglement betr. de inkomensgarantie voor ouderen

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
356501
essentie

Dit besluit hervormt de procedure voor controle van het werkelijke verblijf in België van de gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), door de huidige werkwijze met afgifte van een controledocument te vervangen door een procedu ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren