28.04.2022 KB wijz. KB 19.04.2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en KB 19.04.2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
356503
essentie

Dit besluit wijzigt voor 2021 de bepalingen in verband met de voortgezette opleiding voor brandweerlieden als gevolg van de epidemie van het coronavirus Covid-19.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren