05.05.2022 BBHR betr. persistente organische verontreinigende stoffen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
356534
essentie

Dit besluit bepaalt dat voor de vervaardiging en het gebruik van een stof die op de lijst staat van deel A van bijlage I of van bijlage II van Verordening (EU)2019/1021, als tussenproduct in een tot de locatie beperkt gesloten systeem, een mi ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren