06.06.2022 KB wijz. KB 30.07.2018 betr. de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
356583
essentie

Dit besluit wijzigt enkele werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Naast de technische correcties betreft het de bevestiging van de kosteloosheid van de raadpleging van de register en de regels met betrekking tot de uitwisseling van gegevens met de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren