01.05.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 09.11.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betr. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers met een loopbaan met ploegenarbeid met nachtprestaties voor de periode van 01.07.2021 tot en met 30.06.2023

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
356638
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor de periode van 01.07.2021 tot 30.06.2023 de toekenningsvoorwaarden en de modaliteiten van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren