01.05.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 09.11.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep voor de periode 01.11.2021 tot en met 31.12.2022

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
356640
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor de periode van 01.11.2021 tot 31.12.2022 de toekenningsvoorwaarden en de modaliteiten van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensi ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren