06.06.2022 KB wijz. KB 30.09.2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
356655
essentie

Dit besluit verlengt voor de periode van 01.07.2021 tot en met 31.03.2022 de tijdelijke financiële tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering in de kosten van specifieke beschermende maatregelen en uitrusting in het kader van de COVID-19-p ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren