08.05.2022 Wet houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
et al.
inforumnummer
356699
essentie

Deze wet harmoniseert de bestaande wetgevingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector. Ze brengt enkele verduidelijkingen aan in het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de organisatorische eisen voor kredietverstr ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren