17.06.2022 Wet wijz. art. 2/1 van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
356727
essentie

Deze wet verlengt bepaalde ondersteuningsmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector ingevolge het coronavirus Covid-19. Ze verhoogt voor 2022 het aantal dagen gelegenheidswerk dat mag gepresteerd worden en waarop zij de speciale regeling voor gelegenh ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren