03.06.2022 Dec. houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in art. 596, tweede lid, W.Strafv., te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
356733
essentie

Dit decreet legt de verplichting op aan bepaalde organisaties om aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van een nieuwe medewerker te controleren. Het betreft organisaties die een activiteit aanbieden die valt o ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren