14.03.2022 Besluit van de administrateur-generaal wijz. besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap van 14.12.2011 houdende het vastleggen van de minimale kwaliteitslabels waaraan koelkasten en wasmachines moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een kortingsbon en de minimumvereisten waaraan energiescans moeten voldoen

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
356735
essentie

Dit besluit bepaalt het minimale kwaliteitslabel waaraan een nieuwe energiezuinige diepvriezer of droogkast moet voldoen om in aanmerking te komen voor de premie toegekend door de elektriciteitsnetbeheerder aan beschermde afnemers. Het bepaalt ook de p ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren