18.05.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 09.11.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betr. het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan voor de periode 2021-2022

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
356910
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de toekenningsvoorwaarden op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een reg ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren