31.03.2022 MB wijz. art. 2 van het MB 13.03.2019 houdende de nadere regels over de diverse hoedanigheden van het rechtgevende kind en betr. de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de gelijkstelling met de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
356936
essentie

Dit besluit wijzigt de gevallen waarin het kind wordt geacht te voldoen aan de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf in België, om van de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoesl ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren