08.05.2022 KB wijz. art. 43 van het KB 30.03.967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betr. de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
356956
essentie

Dit besluit verbetert een technische fout in de Franse tekst van de wijziging van art. 43, 14°, van het KB 30.03.1967 betreffende de gelijkstelling van periodes van arbeidsonderbreking met dagen van normale werkelijke arbeid voor de berekening van ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren