27.06.2022 KB tot vaststelling van de verhouding op 31.12.2007 tussen de middelen van de gemeenten en de federale overheid, alsook de inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen, in toepassing van art. 67, tweede lid, van de wet 15.05.2007 betr. de civiele veiligheid

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
357138
essentie

Dit besluit bepaalt, in uitvoering van art. 67, tweede lid, van de wet 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, de financieringswijze van de hulpverleningszones, om te vermijden dat de financiële lasten die de gemeenten moeten ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren