28.04.2022 KB betr. het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
357140
essentie

Dit besluit schept een geactualiseerd kader voor de voorwaarden voor de verkrijging en uitoefening van de vergunningen voor de stations van het radiocommunicatienetwerk van ASTRID. Doorheen de hele tekst worden actualiseringen van de ter ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren