23.06.2022 BVCGG wijz. KB 18.07.2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfsdagen en de prijs per verblijfsdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
357302
essentie

Dit besluit bepaalt dat vanaf 01.01.2022 een jaarlijks te verdelen bedrag van 505000 EUR wordt voorzien ter financiering van verschillende voltijds equivalenten (VTE’s) voor initiatieven voor beschut wonen die opdrachten in de ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren