17.06.2022 KB wijz. bijlage van het KB 27.10.2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betr. de bescherming tegen ioniserende straling

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
357419
essentie

Dit besluit voegt een aantal vergunningen en erkenningen toe die aanleiding geven tot een retributie die wordt geheven ten gunste van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De basis voor de berekening van de bedragen wor ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren