30.06.2022 Ordonnantie wijz. art. 30 van de ordonnantie van 29.11.2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
357424
essentie

Deze ordonnantie maakt het mogelijk voor de nabestaanden of rechthebbenden van een overledene de ambtenaar van de burgerlijke stand of de speciaal hiervoor gemachtigde beambten te verzoeken om de urne met de assen die op een be ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren