29.06.2022 BVR wijz. BVR 08.04.2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, wijz. diverse BVR's en tot intrekking van het BVR 14.03.2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
357427
essentie

Dit besluit wijzigt de subsidieregeling aan lokale besturen voor de uitbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om tegemoet te komen aan de onuitvoerbaarheid van de oorspronkelijke regeling en om op grond van de resultaten ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren