23.06.2022 KB tot uitvoering van art. 42, eerste lid, van de wet 13.06.2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
357443
essentie

Voor de aflevering van noodtherapie voor de behandeling van het coronavirus Covid-19 wordt in het kader van de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een forfaitair honorarium voorzien voor de apothekers, waarvan de groott ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren