03.07.2022 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
357445
essentie

De graad van de behoefte aan andermans hulp wordt bepaald door het totale aantal punten, toegekend volgens de evaluatieschaal en zijn handleiding opgenomen in bijlage van dit besluit. Dankzij deze schaal kan de als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren