26.02.2021 BVR tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van van Mobiliteit en Openbare Werken,
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
inforumnummer
357458
essentie

De gemeenten krijgen in het Vlaamse relanceplan ook een bijzondere plaats. Dit besluit geeft de gemeenten de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor investeringen in fietsinfrastructuur voor een totaal van 150 miljoen EUR. Vlaanderen zal bij elke ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren