17.06.2022 BVR wijz. art. 8 van het KB 12.12.2001 betr. de dienstencheques

ondertekenaar
BROUNS Jo - Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
357463
essentie

Dit besluit verhoogt de tegemoetkoming die de erkende dienstencheque-ondernemingen ontvangen voor de ingediende dienstencheques. Ze wordt vastgelegd op 16,42 EUR voor de dienstencheques met aanschafwaarde van 9 EUR en 15,42 EUR voor ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren