01.07.2022 BVR tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor gezinszorg naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, wat betreft de subsidies voor aanvullende thuiszorg in 2021 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Vlaamse Regering
inforumnummer
357466
essentie

Dit besluit wijzigt het subsidiemechanisme voor aanvullende thuiszorg voor 2021, zodat de diensten voor gezinszorg geen subsidies verliezen en hun financiële leefbaarheid niet in het gedrang komt omwille van de coronavirus Covid-19 epide ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren