01.04.2022 BVR wijz. het VLAREL van 19.11.2010, wat betreft de aanpassing van de lijst van analysepakketten voor de erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
357633
essentie

Dit besluit wijzigt het Vlaams reglement over erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (Vlarel), met het oog op de aanpassing van de lijst van analysepakketten voor de erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering. ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren