01.04.2022 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16.05.2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalverbranding

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
357669
essentie

Dit besluit wijzigt de algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II en III). Het gaat om de toevoeging van de Europese Best Beschikbare Technieken (BBT) voor afvalverbranding.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren