07.07.2022 KB tot uitvoering van de hervorming van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en wijz. diverse artikelen van het KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
357978
essentie

Dit besluit voert met name, in de pensioenregeling voor werknemers inzake de overgangsuitkering, de machtiging aan de Koning uit om te bepalen wat moet begrepen worden onder een kind met een handicap, en dit ten gevolge van de hervorming van de ov ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren