13.05.2022 BVR ter uitvoering van het dec. 26.04.2019 betr. de basisbereikbaarheid, wat betreft de mobiliteitsmonitoring en de voortgangsrapportage

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
357985
essentie

Dit besluit legt voor de mobiliteitsmonitoring de randvoorwaarden vast voor de opbouw van een mobiliteitsinformatiesysteem waarin informatie wordt samengebracht om de mobiliteitstoestand op Vlaams niveau en per vervoerregio te beschrijven en op te volg ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren